www.fransvanschooten.nl

Applet 134

Doel

Doel is om een lijn te construeren die loodrecht staat op lijn AB.