Applet 135

Deze schets en constructie zijn niet door Frans van Schooten Junior gemaakt, maar door de makers van deze website.

Doel

Doel is om een lijn te construeren die loodrecht staat op lijn AB en door puntC gaat.