Dit is de eerste uitvoering van het trekken van een lijn loodrecht op een lijn door een gegeven punt niet op die lijn, zoals beschreven op bladzijde 135.

Deze constructie is niet van Frans van Schooten, maar wel geïnspireerd door zijn constructies.
In dit geval ligt het punt C op lijn AB.

gegeven de punten B en C
punt D met BD=BCxxx
punt E in verlengde van BC met CD=CE xx
punt G in verlengde van CD met BC=CG xx
punt H in verlengde van EG met EG=GH xx
trek lijn CH
(staat loodrecht op BC)
x
Constructie1540