Dit is de eerste uitvoering van het trekken van een lijn loodrecht op een lijn door een gegeven punt niet op die lijn, zoals beschreven op bladzijde 135.

Deze constructie is niet van Frans van Schooten, maar wel geïnspireerd door zijn constructies.
In dit geval ligt het punt C niet op lijn AB.

gegeven de punten A, B en C
punt D met AB=ADxxx
punt F in verlengde van BD met AB=BF xx
punt E in verlengde van AB met BD=BE xx
punt G in verlengde van BF met BF=FG xx
punt H in verlengde van EG met EG=EH xx
punt I in verlengde van CG met CG=CI xx
punt J op HI met CE=HJ xx
trek lijn CJ
(staat loodrecht op AB)
x
Constructie1870