www.fransvanschooten.nl

De transcriptie begint onder aan bladzijde 141. V Voorstel is verschoven naar webpagina 143.