www.fransvanschooten.nl

Op deze webpagina staat de transcriptie van "IV Werckstuck". Die begint onderaan bladzijde 150.

Voetnoten bij Euclides

  • * Parallelogrammi rectanguli
  • † acutos angulos
  • ‡ obtusos angulos
  1. Verwezen wordt naar de 2de constructie op bladzijde 125 . Dat is de 5de constructie van Euclides.
  2. Verwezen wordt naar de voorgaande begeerte
  3. Verwezen wordt naar de 5de constructie op bladzijde 135 : het construeren van een lijn loodrecht op een andere lijn. Dat is de 6de constructie van Euclides.

Te Doen