Opdracht is om de afstand tussen A en B te bepalen als je niet van A van B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 157-I.

gegeven de punten A en B
kies punt C buiten ABx
punt E in verlengde van AC met AE=AC xx
kies punt D op BC xx
punt F in verlengde van AD met AF = AD xx
punt G in verlengde van EF en in verlengde van AB xx x
meet lijnstuk AG
(want dat is even lang als AB)
x
Constructie2531