Opdracht is om de plaats van een punt L te bepalen op lijn AB, zodanig dat de afstand van B naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 158-III.


gegeven A, B en afstand GH
kies Cx
punt E in verlengde van AC met AE=AC xx
kies D op CB xx
punt F in verlengde van AD met AF=AD xx
punt G in verlengde van EF en in verlengde van AB xx x
punt H op gevraagde afstand van punt G x
snijpunt I op AF en EH x x
punt K op AD met AK=AI x
snijpunt L op AB en CK
(nu is BL even lang als GH)
xx x
Constructie2834