Opdracht is om de plaats van een punt L te bepalen op lijn AB, zodanig dat de afstand van B naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 159-III.


gegeven A en B en de afstand KM
kies C x
punt D in verlengde van AC met AD=AC xx
punt E in verlengde van AC met CE=AC xx
punt F in verlengde van AC met EF=AC xx
kies G op BF xx
punt H in verlengde van FG met FH=3×FG xx
punt I in verlengde van AH met AI=EG xx
punt K in verlengde van AB en in verlengde van DI xx
kies M op AK met afstand KM als een derde van de afstand BLx x
snijpunt N van DM en AI xx x
punt P op EG met EP=ANx x
snijpunt L van FP en AB
(zodat BL=3×KM)
xx x
Constructie41362