Insgelijcx / somen van A naer B in de liny AB een liny begeert af te baecken / dewelcke sy 3 mael so lanck als de ghegeve liny AM, soo salmen / werckende op gelijcke manier / voorts trecken MD, door snijdende AI in N. Dan neemende AO gelijck 3 mael AN, so salmen van A naer B uytgaen / blijvende doorgaens in de royingh der punten M, A, totter tijdt men sy gekomen in de roying FO, 't welck ick stel te gheschieden in L, en sal also van gelijcken AL 3 mael so lang zijn als AM.