Nu koop je grond per vierkante meter en betaal je in euro's.
In de zeventiende eeuw kocht je grond per morgen of roede en betaalde je in guldens.

Een man kocht een stuk land van 450 roeden.
De prijs was 1000 gulden per morgen land.
De man mocht in twee termijnen betalen.
In de eerste termijn betaalde hij 350 gulden meer dan in de tweede termijn.

 1. Hoeveel gulden betaalde de man in de eerste termijn?
 2. En hoeveel gulden in de tweede?


  Oppervlaktes werden in de zeventiende eeuw werkte niet uitgedrukt in vierkante meters of hectares maar in morgens of roeden.
  In iedere streek was de morgen een andere oppervlakte.
  De Amsterdamse morgen is 8129 m²
  en de Rijnlandse morgen is 8516 m²
  Eén morgen is meestal 600 roeden.
  Hieruit volgt dat één roede ongeveer 14 tot 15 m² is
  Een roede is ook een lengtemaat. De Rijnlandse roede is ongeveer 3,77 meter.