www.fransvanschooten.nl

Applet 162 (I)

Doel

Doel is om de afstand van A naar B te bepalen zonder naar B te gaan.
Aanpak is om twee gelijke driehoeken te construeren.
Oplossing is om de even grote afstand van G naar K op te meten.