www.fransvanschooten.nl

Applet 163 (II)

Doel

Doel is om punt N te bepalen op lijn van A naar B zonder naar B te gaan. Daarbij moet N komen op een bepaalde afstand van A.
Aanpak is om twee gelijke driehoeken te construeren.
Oplossing is om die bepaalde afstand van G naar L af te meten en over te zetten op lijn van A naar B.