Opdracht is om de plaats van een punt L te bepalen op lijn AB, zodanig dat de afstand van B naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 164-III.


gegeven A en B
kies C op AB xx
punt D in verlengde van AC met AD=3×AC xx
punt E in verlengde van AD met DE=3×AC xx
kies F x
punt G in verlengde van EF met EG=AC xx
punt H in verlengde van EG met GH=AC xx
snijpunt I van AG en DH xx x
snijpunt K van EI en BH xx x
snijpunt L van AK en EGH
(zodat EL=⅓×AB)
xx x
kies M op EL met afstand LMx x
snijpunt O van EI en AM xx x
snijpunt N van AB en OH
(zodat BN=3×LM)
xx x
Constructie31645