Opdracht is ,
zoals beschreven op bladzijde 165.

gegeven de punten A en B
gegeven de punten D en C op AB
punt E in verlengde van AD met DE=CD xx
kies punt F in verlengde van BD x x
punt G in verlengde van EF met EF=FG xx
snijpunt I van AB en CG
(zodat AC:AD=AI:AB)
x x
Constructie1321