www.fransvanschooten.nl

De transcriptie begint bij V Voorstel.


V Voorstel

Bepaal de plaats van een punt H op een lijn van A naar B,
zodanig dat de verhouding tussen de lengte van AC en BC gelijk is aan de verhouding tussen de lengte van AH en BH,
terwijl je geen meetstokken voorbij B kunt plaatsen.Opdracht

Gegeven zijn drie punten A, B en C op één rechte lijn. Gevraagd wordt om in het verlengde van AB een punt H te vinden waarbij de verhouding tussen de lengte van AC en BC gelijk is aan de verhouding tussen de lengte van AH en BH zonder punten te plaatsen voorbij B.


top


Applets


top


Bewijs


top