Twee studenten vertrekken op het zelfde moment uit Leiden naar Frankrijk.
De ene student legt de eerste dag één mijl af, de tweede twee, de derde dag drie, enzovoorts, iedere dag één mijl meer dan de vorige.
De andere student legt iedere dag zes mijl af.

Op welke dag haalt de ene student de andere in?


Voor Frans van Schooten is een mijl ongeveer 7,5 kilometer.