Nu weeg je gewicht in kilogrammen en betaal je in euro's,
maar in de zeventiende eeuw betaalde je in schellingen, stuivers of groten en woog je iets in ponden.
Iedere stad of streek hanteerde andere ponden.
Als koopman moest je goed kunnen omrekenen tussen het ene pond en het andere pond.

Een Amsterdams pond specerij kost 12 schelling en 6 groten.
Het gewicht van 19 Amsterdamse ponden is evenveel als 20 Antwerpse ponden.

Hoeveel kost één Antwerps pond specerij?


Eén schelling is even veel waard als zes stuivers en één stuiver als twee groten.

In de oorspronkelijke tekst staat het teken .
Dat staat voor lb en daar wordt mee bedoeld één pond.
Eén pond is tegenwoordig een halve kilogram.
In die tijd hanteerde iedere stad een ander gewicht.
Dat gewicht varieerde tussen de 400 gram en 500 gram.
In Amsterdam was een pond 494 gram, maar in Antwerpen 469 gram.