Nu weeg je gewicht in kilogrammen en betaal je in euro's, maar in de zeventiende eeuw betaalde je in guldens en stuivers en woog je iets in ponden.

Een koopman zegt dat 125 pond peper met 4 gulden erbij hem evenveel waard is als 13 pond peper met 60 gulden erbij.

Hoeveel is een baal peper van 512 pond waard?


In de zeventiende eeuw betaalde mensen met gulden en stuivers.
Een gulden is evenveel waard als twintig stuivers.

In de oorspronkelijke tekst staat het teken .
Dat staat voor lb en daar wordt mee bedoeld één pond.
Eén pond is tegenwoordig een halve kilogram.
In die tijd hanteerde iedere stad een ander gewicht.
In Amsterdam was een pond 494 gram, maar in Antwerpen 469 gram.