Nu weeg je gewicht in kilogrammen en betaal je in euro's, maar in de zeventiende eeuw betaalde je in guldens en stuivers en woog je iets in ponden.

Als aan de ene kant 100 pond suiker op drie gulden na evenveel waard is
als aan de andere kant 5 pond suiker en 36 gulden samen,
hoeveel is dan een kist suiker met een gewicht van 475 pond waard?


In de oorspronkelijke tekst staat het teken .
Dat staat voor lb en daar wordt mee bedoeld één pond.
Eén pond is tegenwoordig een halve kilogram.
In die tijd hanteerde iedere stad een ander gewicht.
In Amsterdam was een pond 494 gram, maar in Antwerpen 469 gram.