Nagelen, peper en gember waren bekende, kostbare specerijen in de zeventiende eeuw.
Nu weeg je gewicht in kilogrammen en betaal je in euro's, maar in de zeventiende eeuw betaalde je in guldens of stuivers en woog je iets in ponden.

Drie pond nagelen en twee pond pepers en één pond gember kosten samen 186 stuivers.
Drie pond peper, twee pond gember en één pond gember kosten samen 116 stuivers.
Drie pond gember, twee pond nagelen en één pond peper kosten samen 142 stuivers.

Hoeveel kost één pond van iedere specerij?


Eén gulden is twintig stuivers waard.

In de oorspronkelijke tekst staat het teken .
Dat staat voor lb en daar wordt mee bedoeld één pond.
Eén pond is tegenwoordig een halve kilogram.
In die tijd hanteerde iedere stad een ander gewicht.
In Amsterdam was een pond 494 gram, maar in Antwerpen 469 gram.