Nu reken je met kubieke meters. In de zeventiende eeuw rekende je met "schachten".

Dagelijks graven 24 soldaten 16 schachten en 18 andere soldaten graven dagelijks 15 schachten.

Bereken in hoeveel dagen deze soldaten samen 4650 schachten doen.


Een schacht is een inhoudsmaat: de oppervlakte van een vierkante roede met een diepte van één voet. Een Rijnlandse roede, door Stevin voorgesteld als de eenheidsmaat, is ongeveer 3,77 meter. Twaalf voeten gaan in één roede. Omgerekend is een schacht ongeveer 4,5 kubieke meter.