Vier arbeiders, Anton, Bert, Chris en David, worden gevraagd om samen één opdracht uit te voeren.
Als Anton het alleen zou doen, kan hij twee opdrachten in drie weken uitvoeren,
als Bert het alleen zou doen, kan hij drie opdrachten in vier weken uitvoeren,
als Chris het alleen zou doen, kan hij vijf opdrachten in zes weken uitvoeren,
als David het alleen zou doen, kan hij negen opdrachten in acht weken uitvoeren.
Als ze samenwerken, dan werken ze even snel als dat ze alleen zouden werken.

In hoeveel dagen kunnen deze vier arbeiders samen één opdracht uitvoeren?