Een waterbak wordt gevuld door vier kranen. De ene kraan kan de hele waterbak vullen in 8 uur, de tweede kraan kan het in 9 uur, de derde kan het in 12 uur en de vierde doet het in 18 uur.

  1. In hoeveel uur kunnen de vier kranen samen de waterbak vullen?

Onder in de waterbak zitten vier gaten. Als alleen het eerste gat geopend wordt, is de waterbak in 7 uur leeg, als alleen het tweede gat geopend wordt, is het in 6 uur leeg, als alleen de derde geopend wordt, dan in 4 uur, en als het laatste gat geopend wordt is de waterbak in 3 uur leeg.

  1. In hoeveel uur is de waterbak leeg als alle vier gaten tegelijk opengemaakt worden?