Nu betaal je in euro's, maar in de zeventiende eeuw betaalde je in guldens, stuivers of penningen.

Iemand verdient wekelijks 5 gulden en 8 stuivers.
Dagelijks geeft hij 10 stuivers en 8 penningen uit.

Hoeveel guldens en stuivers spaart hij in één jaar?


Een gulden is evenveel waard als twintig stuivers
en één stuiver is evenveel waard als zestien penningen.