Nu betaal je in euro's, maar in de zeventiende eeuw betaalde je in guldens, stuivers of penningen.

Een baas huurt een arbeider in voor een jaar.
Iedere dag dat de arbeider voor de baas werkt, verdient hij 12 stuivers.
Maar iedere dag dat hij niet voor de baas werkt,
moet hij hem acht stuivers betalen voor kost en inwoning.

Hoeveel dagen moet de arbeider werken voor de baas
als hij aan het einde van het jaar niets hoeft te betalen, maar ook niets krijgt?