Nu betaal je in euro's, maar in de zeventiende eeuw betaalde je in guldens.

Je moet 14830 gulden verdelen in vier bedragen. Daarbij is:

    2 van het eerste bedrag evenveel als 3 van het tweede bedrag,
3 4
    5 van het tweede bedrag evenveel als 7 van het derde bedrag,
6 8
    9 van het derde bedrag evenveel als 11 van het vierde bedrag.
10 12

Bereken in welke vier bedragen die 14830 gulden verdeeld worden.