Vijf boeren huren een weiland. Ze betalen per koe per maand een vast bedrag.
Boer A komt met 30 koeien en laat die 4 maanden grazen op dat weiland.
Boer B komt met 40 koeien, boer C met 24 koeien, boer D met 20 en boer E met 15 koeien.

  1. Hoe lang mag boer B zijn 40 koeien laten grazen op dat weiland als hij evenveel geld betaald als boer A?
  2. En hoe lang mag boer C zijn koeien laten grazen als hij evenveel geld betaald?
  3. En hoe lang boer D en hoe lang boer E?