Vijf koopmannen huren een transportbedrijf in.
Koopman A betaalt een bepaald bedrag om 600 pond vracht te vervoeren over een afstand van 20 mijl.
Koopman B wil voor hetzelfde bedrag een vracht vervoeren over 15 mijl,
koopman C over 12 mijl, koopman D over 10 mijl en koopman E over 8 mijl.

Hoeveel pond vracht mogen de koopmannen B, C, D en E laten vervoeren voor hetzelfde bedrag als dat koopman A betaalt?


Een mijl is ongeveer 7,5 kilometer.

In de oorspronkelijke tekst staat het teken .
Dat staat voor lb en daar wordt mee bedoeld één pond.
Eén pond is tegenwoordig een halve kilogram.
In die tijd hanteerde iedere stad een ander gewicht.
Dat varieerde tussen de 400 gram en 500 gram.
In Amsterdam was een pond 494 gram, maar in Antwerpen 469 gram.