Nu betaal je vrachtkosten in euro's per kilogram per kilometer, maar in de zeventiende eeuw betaalde je in guldens en stuivers, reisde je mijlen en woog je in ponden.

Een koopman huurt een transportbedrijf in.
De koopman heeft 2000 pond vracht en de afstand is 25 mijl.
Ze spreken af dat de koopman 2 stuivers betaalt per afgelegde mijl voor iedere 100 pond vracht.
Na 10 mijl is de weg zo slecht dat het transportbedrijf 800 pond afstapelt en met de rest doorreist.

Bereken hoeveel guldens en stuivers de koopman moet betalen aan het transportbedrijf.


Een mijl is ongeveer 7,5 kilometer.
Een gulden is twintig stuivers.

In de oorspronkelijke tekst staat het teken .
Dat staat voor lb en daar wordt mee bedoeld één pond.
Eén pond is tegenwoordig een halve kilogram.
In die tijd hanteerde iedere stad een ander gewicht.
Dat varieerde tussen de 400 gram en 500 gram.
In Amsterdam was een pond 494 gram, maar in Antwerpen 469 gram.