Dit is de constructie van de meridiaan van een zonnewijzer, zoals beschreven op bladzijde 476 en bladzijde 477.


Gegeven stijl AE met punt A in het horizontale vlak waarop de schaduw van de stijl valt.x
Van punt E zijn gegeven drie schaduwpunten B, C en D waarbij schaduw AC de kleinste is van de drie.xxx
Construeer op deze drie schaduwen AB, AC en AD drie rechthoekige driehoeken ABF, ACG en ADH met rechthoekszijden AF = AG = AH = AE xxxxxxxxx
Construeer punt I op zijde BF met FI = CG  xx
Construeer punt K op zijde DH met HK = CG  xx
Construeer punt L op zijde AB met lijn IL loodrecht op zijde AB x x
Construeer punt M op zijde AD met lijn KM loodrecht op zijde AD x x
Construeer punten O en N, trek lijn ON met LN = IL en OM = KM waarbij LN en OM loodrecht staan op lijn LM* xxxxxxxxx
Trek lijn ML x
Trek lijn ON x
Snijpunt P waar ML en ON samenkomen   x
Construeer de mediaan als lijn AQ loodrecht op lijn CP x
Constructie411811