www.fransvanschooten.nl

XXV

Gegeven is een halve cirkel met diameter BC, midden D en straal DE loodrecht op basis BC. Op basis BC ligt punt H, op de cirkel ligt punt G en lijnstuk GH is evenwijdig aan straal DE. Op straal DE ligt punt F zodanig dat de lengte DF exact gelijk is aan de lengte van lijnstuk A.

Laat zien dat het product van de lengte van lijnstuk BH met de lengte van lijnstuk CH exact gelijk is aan het kwadraat van de lengte van lijnstuk A.

In andere woorden, toon aan dat de verhouding tussen de lengtes van BH en DF gelijk is aan de verhouding tussen de lengtes van DF en CH.

 

top