www.fransvanschooten.nl

XXVI

Van drie lijnstukken is de eerste de kleinste, de tweede de middelste en de derde de langste. De middelste is een factor groter dan de kleinste. De grootste is dezelfde factor groter dan de middelste. Gegeven is de lengte van het middelste lijnstuk en het verschil in lengte tussen het grootste en kleinste lijnstuk.

Frans van Schooten maakt bij deze opdracht onderstaande tekening. Eerts tekent hij lijnstuk BC dat de lengte heeft van het verschil. Het midden van dat lijnstuk noemt hij punt E. Loodrecht op lijnstuk BC tekent hij lijnstuk CD dat de lengte heeft van het middelste lijnstuk dat hij A heeft genoemd. Hij trekt om punt E een cirkel door punt D en tekent middelijn FBECG. Te bewijzen is dat lijnstuk CG de lengte van het kleinste lijnstuk is en dat lijnstuk FC de lengte van het grootste lijnstuk is.

 

top