top


Uitleg Applet

Een applet is een interactieve schets. Met een applet zie je dat de constructie van Van Schooten lijkt te kloppen. Zou je willen weten of de constructie ook waar is als je een andere schets maakt? Bij deze applet kun je de groene en oranje punten verplaatsen. De groene punten horen bij "gegeven de punten ...". Deze punten zijn vrij beweegbaar over het hele scherm. De oranje punten horen bij "kies punt ...". Vaak staat daar een handje bij om aan te geven dat je dat punt kiezen mag. Vaak moet je een punt kiezen op een lijn. Dan laat het handje je alleen een punt op die lijn kiezen. Door de punten te verplaatsen, kun je interactief experimenteren met jouw schetsen. De gele punten en lijnen zijn alle tussenstappen. Het resultaat is rood gekleurd: een rode lijn of een rood punt.

Alle applets zijn op dezelfde manier opgebouwd. Tegen de achtergrond van de tekening van Van Schooten, worden punten geplaatst op de positie waar Van Schooten ze ook zet.

De lijnen die de applet tekent, zijn soms iets anders dan die van de originele tekening. Soms liggen de snijpunten net iets anders. Dat komt omdat de meeste tekeningen uit het boek gedrukt zijn met houtsneden. Frans van Schooten heeft tekeningen gemaakt en de drukker heeft een houtsnijder opdracht gegeven om houtsneden te maken. Die houtsneden zijn dus niet altijd even nauwkeurig. Als om didactische redenen een tekening bewerkt is, staat dat er altijd bij vermeld.