Basis Meetkundig Redeneren

Om cirkelredeneringen te voorkomen staat hieronder een lijst van proposities die leerlingen kunnen gebruiken bij het opzetten van een meetkundig bewijs.

meer over gelijkvormigheid