Stelling Constante Hoek

Op een cirkel met op de rand de opeenvolgende punten A, B en C heeft ieder punt D tussen A en C een even grote hoek: ∠ABC = ∠ADC

verder