Docentenhandleiding Bijlage Enquêtes

 

Inleiding

Deze opdrachten gaan over driehoeken en gelijkvormigheid.

verder

Doelstellingen

Logisch redeneren, concrete meetkunde in historisch perspectief en actieve leerlingen zijn de doelstellingen.

verder

Lesplan

Het lesplan is een voorbeeld voor de indeling van een les.

verder

Biografie

De opdrachten zijn van Frans van Schooten Jr. Die leefde in de 17de eeuw. Hij werkte als docent wiskunde aan de Ingenieurs­school in Leiden.

verder

PDF

De docentenhandleiding als PDF

pdf


 
Hoe bepaal je de lengte van de afstand van A naar B
als je niet van A naar B kunt gaan om het op te meten?

Meetkunde van Toen voor Nu

Actuele opdrachten in de historische context van de 17de eeuw in de Republiek der Nederlanden

NWO

Deze website is mogelijk gemaakt door NWO Exacte Wetenschappen.

verder

Materiaal

Opdrachten, uitwerkingen, posters en een lesplan zijn beschikbaar.

verder

Enquête

Met uw hulp kan dit lesmateriaal verbeterd worden.

verder

Bewijzen

In de filosofie zoeken mensen naar absolute waarheden, rechters willen een waterdicht bewijs voordat ze een verdachte veroordelen, geldschieters willen bewijs dat hun investering rendeert, wiskundigen willen zekerheid of iets altijd waar is.

tips en links


 

 

Observaties

Met uw hulp kan dit lesmateriaal verbeterd worden. Daarom vragen wij u en uw leerlingen of het aan de verwachtingen voldoet.
De enquêtes zijn opgesteld door Iris van Gulik-Gulikers bij haar onderzoek naar lesmateriaal over de landmeter in de 17de eeuw. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van enquêtes die geformuleerd zijn door het Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling: School vak beleving, uitsprakenlijst, belevingsschaal voor wiskunde. De vragenlijsten zijn door haar methodologisch getoetst op relevantie en samenhang.

Aan de deelnemers aan het onderzoek, vragen wij om, indien mogelijk, na afloop van de lessenserie het volgende terug te sturen. Omdat sommige browsers de pagina opmaak van dit document verstoren bij het afdrukken, staan deze formulieren ook als PDF op de website.

Enquêtes kunnen in 10 minuten afgenomen worden. Als daarvoor de tijd ontbreekt, kunnen ze ook afgenomen worden in de voorafgaande les of de daaropvolgende les.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête Docent Verwachting

Om de beginsituatie van de klas te kunnen bepalen verzoek ik u de volgende vragen te beantwoorden:

Docent: ... ... ... ...
School:  ... ... ... ...
Klas:... ... ... ...(klas waar de opdracht aan gegeven is)
Opdracht: ... ... ... ...(nummer van de opdracht)
Datum:... ... ... ...

 

 omcirkel wat van toepassing is
 
1. Wat voor klassen geeft u les?
 
 
vmbohavovwogymnasiumtto 
2. Welke methode gebruikt u?
 
 
Moderne WiskundeGetal & RuimteNetwerk... ... ... ...
3. Waar geeft u les in?
 
 
onderbouwbovenbouw
4. Welke wiskunde geeft u?
 
 
ABCD
 1. Staan de leerlingen in het algemeen open voor nieuwe dingen?

   

   

   

 2. Heeft u al eerder geschiedenis van de wiskunde in de les gebruikt?

   

   

   

 3. Wat verwacht u van het lespakket? Wat zullen de leerlingen wel of niet leuk/moeilijk/nuttig vinden?

   

   

   

 4. Wat is uw reden om mee te doen aan dit onderzoek?

   

   

   


 

 

Enquête Docent Eerste Reactie

Docent: ... ... ... ...
School:  ... ... ... ...
Klas:... ... ... ...(klas waar de opdracht aan gegeven is)
Opdracht:... ... ... ...(nummer van de opdracht)
Datum:... ... ... ...

Zou u de volgende vragen willen beantwoorden naar aanleiding van de observaties in de klas?

 1. Werkten de leerlingen gemotiveerd en met plezier aan de opdracht?
 2. Konden de leerlingen de opdracht zelfstandig doorwerken
  of vonden de leerlingen de opdrachten te moeilijk?
 3. Hebben de leerlingen de website gebruikt? Zo, ja wat vonden ze ervan?

   

   

 4. Hebben de leerlingen de applets gebruikt? Zo, ja wat vonden ze ervan?

   

   

 5. Was de praktische opdracht goed uit te voeren?

   

   

 6. Wat vonden de leerlingen van de praktische opdracht?

 

 

Enquête Docent Evaluatie

Docent: ... ... ... ...
School:  ... ... ... ...
Klas:... ... ... ...(klas waar de opdracht aan gegeven is)
Opdracht: ... ... ... ...(nummer van de opdracht)
Datum:... ... ... ...

Bij de antwoorden op deze vragen kunt u een algemeen oordeel achteraf geven/


 1. Hoe verliepen de lessen globaal gezien? Moesten de leerlingen veel begeleid worden of konden ze veel zelfstandig werken?

   

   

   

 2. Hoe was de inzet van de leerlingen?

   

   

   

 3. Wat vonden de leerlingen er volgens u van? Wat vonden ze wel en wat vonden ze niet leuk?

   

   

 4. Hebben de leerlingen de stof begrepen?

   

   

   

 5. Hoe verliep de praktische opdracht?

   

   

   

 6. Heeft u samengewerkt met collega's die Nederlands of Geschiedenis geven?

   

   

   


 

 

Enquête Leerling Verwachting

Naam: ... ... ... ...Klas:... ... ... ...J / M:... ... ... ...Datum:... ... ... ...

Deze vragenlijst gaat over wat jij vindt van het vak wiskunde. Er staan allerlei uitspraken in die gaan over wiskunde. Geef zo eerlijk mogelijk aan in hoeverre jij het met de uitspraken eens of oneens bent. Het gaat om jouw eigen mening! helemaal
niet mee
eens
niet zo
mee eens
wel een
beetje mee
eens
helemaal
mee eens
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Het interesseert mij niet zo wat er in de wiskundelessen wordt verteld.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Van ons wiskundeboek begrijp ik meestal niet zoveel.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Wiskunde is een moeilijk vak.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Ik maak het liefst 'kale' wiskundesommen.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Wiskunde is van belang om later een baan te krijgen.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
In je latere leven kun je best zonder wiskunde.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Wiskunde hangt mij meters de keel uit.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Ik houd me ook in mijn vrije tijd wel eens met dingen uit de wiskunde bezig.OOOO
OOOO
OOOO

 

 

Enquête Leerling Evaluatie

Naam: ... ... ... ...Klas:... ... ... ...J / M:... ... ... ...Datum:... ... ... ...

Deze vragenlijst is bedoeld om erachter te komen wat je van de geschiedenis van de wiskunde vindt. Geef weer zo eerlijk mogelijk aan in hoeverre jij het met de uitspraken eens of oneens bent. Het gaat om jouw eigen mening! helemaal
niet mee
eens
niet zo
mee eens
wel een
beetje mee
eens
helemaal
mee eens
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Door het gebruik van de geschiedenis vind ik wiskunde interessanter.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Wiskunde wordt makkelijker als je weet waarom en hoe het vroeger gebruikt werd.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Ik vind wiskunde moeilijker door toevoeging van problemen van vroeger.OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Wiskunde is minder boeiend door het gebruik van de geschiedenis.OOOO

 

 

Enquête Leerling Evaluatie Open Vragen

Geef bij deze open vragen een zo uitgebreid mogelijke toelichting.
Je kunt verwijzen naar paragrafen of bladzijden uit het werkschrift.

 

 

Leerling Interview

Docent: ... ... ... ...(naam interviewer)
School:  ... ... ... ...
Klas:... ... ... ...(klas waar de opdracht aan gegeven is)
Opdracht:... ... ... ...(nummer van de opdracht)
Datum:... ... ... ...
Leerling: ... ... ... ...

 1. Hoe kijk je in het algemeen tegen wiskunde aan?

   

 2. Vind je 'gewoon' sommetjes maken leuk aan wiskunde? Of maak je liever contextopgaven?

   

 3. Wist je voor dit project al iets van geschiedenis van de wiskunde?

   

 4. Is je houding ten opzichte van wiskunde veranderd door dit lesmateriaal? Waarom?

   

 5. Ben je door dit lesmateriaal gemotiveerder voor wiskunde geworden?

   

 6. Vind je 'gewoon' sommetjes maken leuker dan dit materiaal doorwerken?

   

 7. Heb je altijd je huiswerk gemaakt en goed nagekeken?

   

 8. Wat vond je van de praktische opdracht?

   

 9. Geeft dit lesmateriaal meer inzicht in de wiskunde dan het boek? Op welk gebied?

   

 10. Vind je wiskunde makkelijker of juist moeilijker door het gebruik van geschiedenis?

   

 11. Zul je het rekenen met gelijkvormigheid nu makkelijker onthouden dan na het doorwerken van het boek?

   

 12. Wat heb je het meest geleerd van dit lesmateriaal?

   

 13. Zie je het nut in van het gebruik van geschiedenis van de wiskunde in de klas?

   

 14. Wat had er volgens jou anders gekund aan het lesmateriaal?