Voor de nieuwe examenonderdelen zijn DWO modules gemaakt. De modules zijn in ontwikkeling en kunnen altijd beter: meer theorie, betere voorbeelden, extra opdrachten, etc.. Dat de paragraafnummering overeenkomt met die van Moderne Wiskunde is geen toeval. Mijn leerlingen vonden dat wel zo gemakkelijk.

H4A H7 Big Mac Index
H4B H7 Lijnen en afstanden
H5B H5 Cirkels
V4B H5 Lijnen
V4B H8 Vectoren
V5B Viète Vaardigheden Stelsels vergelijkingen
V6B H5 Goniometrie