ICHME-5

Op ICHME-5 heeft Henk Hietbrink een presentatie gegeven over de didactische aanpak van Jacob de Gelder (1765-1848) bij het onderwerp vergelijkingen van de derde graad. De Gelder legt zorgvuldig uit en neemt de ruimte om stil te staan waar hij verwacht dat zijn leerlingen het moeilijk kunnen hebben. Treffende zinnen in het werk van de Gelder zijn "Deze zwarigheid bestaat hierin ..." en "dat men aan dezelve voor altijd moet wanhopen".

Presentation: How to teach cubic equations

Publication: Jacob de Gelder and his way of teaching cubic equations

Bibliographie