www.fransvanschooten.nl

Wanneer vond de zondvloed plaats?

Frans van Schooten berekende wanneer de zondvloed plaats vond. Bijbelgetrouw telde hij alle leeftijden waarop zonen geboren werden bij elkaar op, telde daarbij de leeftijd waarop Noach de ark bouwde en kwam zo op 1656 jaar. Zijn conclusie is dat de zondvloed 1656 jaar na de schepping plaats vond.Onderstaande illustratie komt uit GN437, een van de handschriften die in de Universiteitsbibliotheek van Groningen liggen.

Transcriptie

Vrage hoe lanck heeft de werelt gestaen tot de diluvis

Jaren 
Adam
Seth
Eenos
Caiman
Malaliel
Jarid
Henoch
Methusalem
Lamech
 genereerde  Seth
Eenos
Caijman
Malaliel
Jarid
Henoch
Methusalem
Lamech
Noe
 als hij out was  130
105
90
70
65
162
65
187
182
 

Noe is inde Arcke gegaen int 600ste jaer sins ouderdoms
Facit 1656 Jaere.

Bijbel

Lees in DBNL over het nageslacht van Adam tot Noach in de Statenvertaling.

DBNL: Genesis

Arithmetica

De universiteitsbibliotheek van Groningen heeft fraaie handschriften van Frans van Schooten.

GN437: Groningen