Eerste Bouck,
Der Beginselen [Elementa]

Euclidis,

Bepalingen [Definitiones].

  1. Pvnt [punctum] is, welcke (alleen) ondeelbaer is.
  2. Linie [Linea] is, een lengte sonder breette
  3. De Eynden der linien [linea termini] zijn punten.
  4. Rechte linie [recta linea] is welcke gelijck tusschen sijn punten begrepen is.

    De cromme linien leggen ghebogen tusschen haer punten, daerom een cromme linie langer is als een rechte, als de selve gelijck begin en eynde hebben.

5.Vlack