de circumferencie des circkels, die deelende in twee gelijcke deelen.

  1. Halven cirkel [semi circulus] is een figuer begrepen vanden diameter, ende helft der circumferencie.
  2. Deel des cirkels [Segmentum circuli] is een figuer begrepen van een rechte linie, ende een deel der circumferencie.
  3. Rechtlinische figuren [Recta linea figura] zijn welck van rechte linien begrepen zijn.
  4. Figuer van drie sijden [Triangulus] is, welcke van drie rechte linien begrepen is.
  5. Figuren van vier sijden [Quadrilatera] zijn welcke met vier rechte linien begrepen zijn.
  6. Veelsijdige figueren [Multilatera] zijn welcke met meer als vier rechte linien begrepen zijn.
  7. Vande driesijdige figueren, wert dese welcke drie ghelijcke sijden heeft, gelijcksijdige triangel [triangulum aquilaterum] genaemt.

Ge


Deze definitie is doorgehaald. Vervolgens is vanaf hier de nummering aangepast.