1. Gelijckbeenigen triangel [Isosceles] is welcke twee ghelijcke sijden heeft.
  2. Ongelijcksijdigen triangel [Scalenum] is welcke drie onghelijcke sijden heeft.
  3. Rechthouckigen triangel [Triangulum rectangulum] is welcke eenen rechten houck heeft.
  4. Wijthouckigentriangel [Triangulum amblygonium] is welcke eenen wijden houck heeft.
  5. Scherphouckigen triangel [Triangulum oxygoniu] is welcke drie scherpe houcken heeft.
  6. Maer van de viersijdige figueren, wert dit quadraet [quadratum] genaemt, welcke vier gelijcke sijden en vier rechte houcken heeft.
  7. Langhwerpich quadraet [Quadratum oblongum] is welcke vier rechte houcken heeft, maer niet alle de sijden gelijck.
  8. Ruit [Rhombus] is welcke vier gelijcke sijden heeft, maer geen rechte houcken.

Langh-