is't quadraet der sijde over den rechten houck, gelijck beyde quadraten der andere sijden,

    Hier door wert in den rechthouckighen triangel als twee syden bekent zijn, de derde onbekende syde gevonden; welckes gebruyck in mathesi so menichvuldich is, dat by na geen demonstratien, en operatien sonder de selve connen geschieden, ende daerom van sommighe genoemt een licht van mathesi, als de sin van de

  1. So 'tquadraet eener sijde eens triaangels, ghelijck is, beyde quadraten der andere sijden, dan is den triangel rechthouckich.

    Contrarie der voorgaende.

TWEDE