Twede Bovck.
Definitien

 1. Alle rechthouckighe parallelogrammen, werden geseydt begrepente zijn van twee rechte linien die den rechten houck maecken.

  Ende sodanighe parallelogrammen (ofte nade 31.Defin. deses boucks langwerpigen quadraten) werden volgende om cortheyts wille, van Euclide rechthoucken [rectanguli] genoemt.

  Nota, alsmen neemt in plaets sulcker, twee linien, twe getallen, is dese contrari met de 16.des 7.boucks: welcke met tsaemen de andere grootheden, deurgaens van de Mathematicis, so tot beter verclaringhe, als twede demonstratie (gelijck gesusters) voor eenderley ghenomen werden: gelijck mede nergens anders als door de selve aller grooten inhoudt can gevonden en ghewttet werden. Gelijck de middelen daer toe in de

  16,17


  Het woord "rechthouckighe" is doorgestreept,
  toegevoegd is "worden gesegt recht hoeken te sijn"