12, t'saemen 25, zijn ghelijck 't quadraet van 5.

  1. So een rechte linie wert ghedeelt in twee ghelijcke, ende oock in twe onghelijcke deelen, dan is den rechthouck der ongelijcke deelen, met 'tquadraet des stucx in't midden, t'saemen, gelijck 'tquadraet der halve linie.

    Exempel zy de linie 10, ghedeelt in twee gelijcke, ende in twee ongelijcke 3 en 7, dan is derechthouck 21, (der ongelijcke deelen) met tquadraet 4,des stucx 2 int midden (dat is de differentie, om so veel elck deel verscheelt van de halve linie 5,)t'saemen 25, ghelijck 'tquadraet der halve linie 5.

  2. So een rechte linie in twee ghelijcke deelen ghedeelt wert, ende aen de selve rechtelick noch een ander linie gevoucht wert, dan is den rechthouck der gantsche, en bygevouchde, als eene, en bygevouchde als andere, met 'tquadraet der halve linie t'samen, gelijck 'tquadraet der halve, en bygevouchde als eene linie.

    Zy de linie 6, en 'tbygevoucht deel 2,den

recht-