rechthouck van 8 en 2, als 16, met 'tquadraet der halve linie, als 9, t'samen 25, zijn so veel als 'tquadraet der halve linie, ende bygevoucht deel als eene linie, dat is 'tquadraet van 5.

  1. So een rechte linie na gevallen ghedeelt wert (in twee deelen) dan is't quadraet der gantsche linie, met 'tquadraet van een der deelen, ghelijck tweemael den rechthouck der linie, ende het selve deel, met 'tquadraet des ander deels.

    Exempel zy de linie 8 gedeelt nagevallen in 5 en 3, 'tquadraet der linie, als 64, en een der deelen, 5, als 25, t'saemen 89, ghelijck 40, rechthouck der deelen, tweemael, als 80, met 'tquadraet, des ander deels 3, t'samen mede 89.

  2. So een rechte linie nagevallen ghedeelt wert (in twee deelen) dan is viermael den rechthouck van de gantsche linie, ende een der deelen, met 'tquadraet des ander deels, gelijck 'tquadraet der gantsche linie, en eerst genome deel, als eene linie.

    Zy de linie 7, ghedeelt in 4 en 3, dan is

den