den recht houck van 7 en 4, 28, viermael welck is 112 met 'tquadraet van 3, als 9, t'saemen 121, ghelijck 'tquadraet van 11.

  1. So een rechte linie ghedeelt wert in twee ghelijcke, ende in twee onghelijcke deelen, dan zijn de quadraeten der onghelijcke deelen, dobbel, teghen 'tquadraet der halve linie, en van't stuck int midden.

    Zy de linie 10, ghedeelt in de onghelijcke deelen 3 en 7 deser quadraten 9 en 49, t'samen zijn 58, dobbel met 'tquadraet 25, (der halve linie) en van't stuck int midden 2, als 4 t'samen, dat is 29.

  2. So een rechte linie gedeelt wert in twee ghelijcke deelen, ende aen de selve recht, een ander rechte linie ghevoucht wert, dan is't quadraet vande gansche, en bygevouchde linie, als eene, met 'tquadraet der bygevouchde linie, t'saemen dobbel teghen 'tquadraet der halve linie, met vande halve, en byghevoucht deel als een linie.

    Zy den linie 6, en bygevouchde 2, t'samen 8, deser quadraet 64 met 'tqua-.

draet