1. Circkelstuck [segmentum circuli] is een figuer begrepen van een rechte linie, ende (een deel) der circumferentie des cirkels.
  2. Houck des cirkelstucx [segmenti angulus] is, welcke begrepen is van een rechte linie, ende circumferentie des cirkels.
  3. Een houck wert gheseyt in een circkelstuck te staen, als beyde houcksijden, wt de eynden eener rechter linie, welcke tot basis des circkelstucx dient, beginnende, in de circumferentie t'saemen comen.
  4. Maer als de rechte linien welcke den houck maecken, een deel der circumferentie begrijpen, dan staet den houck op't selve deel der circumferentie.
  5. Deeler des cirkels [sector circuli] is een figuer, begrepen van twee halve diameters die een houck in't centro maecken, ende een deel der circumferentie.
  6. Ghelijckformighe cirkelstucken [similia circuli segmenta] zijn, welc-

ke ge-