wijder af staen : maer van dese welcke wtwendich, tegen den circkel vallen, is die de kortste, welcke tusschen 'tpunt ende diameter is: ende van de andere, zijn de wijtste daer af, langer, als die daer naerder by zijn: ende en zijn maer twee der selver, ten wedersijden der kortste, malcander gelijck.

  1. So van eenich punt in den circkel, meer als twee gelijcke rechte linien tot de circumferentie connen comen, is dan 'tselve punt, het centrum des circkels.
  2. een circkel, en doorsnijt een ander, niet meer als in twee punten.
  3. So twee circkels inwendich malcander raecken, ende tot beyder centren een rechte linie getrocken wert, dese verlengt zijnde, comt in 'tpunt der raeckingh.
  4. So twee circkels wtwendich malcander raecken, ende tot beyder centren een rechte linie getrocken wert, dese sal door 'tpunt der raeckingh passeren.

13.Twe


Bijgeschreven zijn de woorden "Zij buijte of binnen den circkel vallende".